Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Advocaat bijstandsuitkering

Advocaat Bijstandsuitkering

Heeft de gemeente een beslissing genomen over uw bijstandsuitkering waar u het niet mee eens bent? Dit kan gaan over een stopzetting van uw bijstandsuitkering of over een maatregel. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. In de brief van de beslissing staat altijd de wijze van bezwaar maken. Bedenk wel dat de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een andere beslissing genomen is door de gemeente. Als u bijvoorbeeld een boete opgelegd krijgt, dan moet u deze betalen. Wordt u in de beslissing op bezwaar in het gelijk gesteld, dan krijgt u dit boetebedrag weer teruggestort.

Advocaat Bijstandsuitkering

Als u op zoek bent naar een advocaat die gespecialiseerd is in bijstandsuitkeringen, kan Bezwaarschriftadvocaat.nl u koppelen aan een advocaat voor de bijstandsuitkering. De advocaat zal bezwaar tegen de bijstandsuitkeringsbeslissing indienen en zal u bijstaan bij een eventuele hoorzitting. Mocht er een beroepsprocedure komen, staat de advocaat voor uw bijstandsuitkering u tevens bij.

Het is zeer belangrijk om de beslissing over uw bijstandsuitkering van de gemeente zo snel mogelijk naar Bezwaarschriftadvocaat.nl door te zetten, zodat de bezwaartermijn veilig gesteld kan worden. De advocaat voor uw bijstandsuitkering bestudeert de beslissing rondom uw bijstandsuitkering en stelt een goed onderbouwd bezwaarschrift op. De bezwaartermijn is doorgaans 6 weken, dus het is van groot belang om tijdig het besluit van de gemeente door te sturen, zodat deze bij de advocaat, gespecialiseerd in bijstandsuitkeringen, terecht komt.

Advocatenkantoor

De advocaat uit het netwerk van Bezwaarschriftadvocaten.nl werkt met toevoegingen. Dit houdt in dat de advocaat, specialist in bijstandsuitkeringen, werkt op basis van pro deo. De advocaat zal eerst toetsen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarna gaat de advocaat het besluit over uw bijstandsuitkering aanvechten. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt u ervoor kiezen om de zaak in te trekken (omdat het niet kosteloos is). Als u ervoor kiest om de zaak voort te zetten, zult u een eigen bijdrage moeten leveren.