Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Wat doet een certificatie instelling precies?

Heel wat organisaties kiezen er op een zeker ogenblik voor om een beroep te doen op een zogenaamde certificatie instelling. Het betreft hier een organisatie welke niet alleen zorgt voor het beoordelen van het managementsysteem, maar ook van een bepaald proces en / of product. Uiteindelijk zorgt deze instelling voor het certificeren of attesteren van de gepubliceerde norm of beoordelingsrichtlijn. Daarnaast kan er, indien de situatie en de zaak in kwestie dit vereist, eveneens worden gezorgd voor aanvullende documentatie. Deze documentatie zal op haar beurt duidelijk maken waar het kwaliteitssysteem precies op is gebaseerd. Dient u eveneens een beroep te doen op de diensten van een certificatie instelling, maar wilt u hier graag eerst nog wat meer over te weten komen? Dat kan op deze pagina!

Vereiste accreditatie voor certificatie instellingen

Het is voor een certificeringsinstelling bijzonder belangrijk dat deze er rekening mee houdt dat er voor bepaalde normen of beoordelingsrichtlijnen sprake is van een vereiste accreditatie. Deze accreditatie kan worden bekomen bij de Raad voor Accreditatie. Deze raad staat bekend als de toezichthoudende instantie op de uitvoering van de geplande audits. Concreet vormt een certificatie instelling in de praktijk steeds een onafhankelijke, derde partij welke ten aanzien van een onderneming een beoordeling verstrekt die is gebaseerd op een uitgevoerde audit. Deze beoordeling kan eveneens worden verstrekt ten opzichte van elke andere partij die om certificatie verzoekt. Het kan hierbij dus niet alleen gaan om leveranciers of klanten, maar zelfs ook om de (Nederlandse) overheid. 

Waarom een beroep doen op een certificatie instelling?

Het kan omwille van verschillende redenen interessant zijn om er voor te kiezen om een certificatiebureau onder de arm te nemen. Heel wat verschillende situaties evenals sectoren vereisen vandaag de dag één of soms zelfs meerdere certificeringen van bedrijven die er in actief zijn. Hier komt de functie van een certificatie instelling om de hoek kijken. Wanneer u ervoor kiest om een beroep te doen op de diensten van een dergelijke instelling en u kunt vervolgens het gewenste certificaat bekomen levert dit concreet de volgende voordelen op: 

  1. Er is sprake van een overeenstemming met zowel huidige als toekomstige eisen op vlak van wet- evenals regelgeving; 
  2. Er vindt een versterking plaats van de actieve rol van de leiding van het bedrijf; 
  3. De betrokkenheid van de werknemers van het bedrijf kan structureel worden versterkt; 
  4. De reputatie van de onderneming krijgt een boost; 
  5. Er kan worden toegewerkt naar het realiseren van vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen; 
  6. Er kan een extra concurrentievoordeel worden opgebouwd; 
  7. Er kan een grotere efficiëntie worden gerealiseerd wat de financiële situatie van de onderneming ten goede komt; 

De exacte voordelen waar u op kunt rekenen zijn uiteraard altijd afhankelijk van het type certificaat welke u wenst te behalen bij de certificatie instelling. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat het bovenstaande overzicht duidelijk aangeeft dat het behalen van een bepaald certificaat een absoluut niet onbelangrijke meerwaarde met zich mee kan brengen. Deze meerwaarde kan bovendien zowel op korte- als op middellange en lange termijn worden gerealiseerd.