Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Wanneer mediation niet geschikt?

wanneer mediation niet geschikt

Het komt helaas wel eens voor dat je in een situatie belandt waarin je het gevoel hebt dat je er niet uit gaat komen. Misschien zit je in een echtscheiding, moet je zaken rondom je kinderen regelen of heb je een conflict met mensen uit de buurt. Hoe graag je het zelf ook op wil lossen, soms is de andere partij onmogelijk om mee in gesprek te komen. Ze worden snel agressief, laten je niet aan het woord of willen niet naar je luisteren. Om te voorkomen dat de situatie verder escaleert, kun je een mediator inschakelen. Deze persoon zal het gesprek tussen jou en de andere partij bemiddelen. Op deze manier kan er tot een oplossing worden gekomen die voor beide partijen gunstige uitkomsten heeft en waar ze het beide mee eens zijn. Mediation wordt aangeraden in een aantal situaties, maar er komen ook situaties voor wanneer mediation niet geschikt is. 

Geheimhoudingsplicht 

Mediation is in een aantal gevallen niet geschikt. Het is tijdens mediation bijvoorbeeld verplicht om je te binden aan geheimhouding. Wanneer je echter een conflict hebt met de tegenpartij en je bang bent dat deze partij zich niet aan de geheimhouding zal houden, is het misschien beter om een andere manier te vinden om tot een oplossing te komen. Anders heb je de kans dat de tegenpartij de geheimhouding breekt en informatie over jou naar buiten zal brengen. 

wanneer mediation niet geschikt

Te ver geëscaleerd of strafbare feiten

Een andere situatie wanneer mediation niet geschikt is, is wanneer het conflict al te ver is geëscaleerd en/of de partijen elkaar niet meer willen spreken. Daarnaast is mediation geen juridische procedure, dus dit kan niet plaatsvinden als er al een juridische procedure voor het conflict loopt. Mediation is ook niet geschikt wanneer er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan moet er zeker een juridische procedure plaatsvinden. 

Als er wettelijke regelingen moeten worden opgevolgd om het conflict op te lossen, is mediation ook niet geschikt. Over wettelijke regelingen kan namelijk niet worden onderhandeld: het staat zo in de wet. Onderzoek dus vooral in welke richting jouw conflict het beste opgelost kan worden en bekijk dan of mediation geschikt is.