Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Scriptie laten nakijken: waarom?

 

Een scriptie is vaak een van de belangrijkste opdrachten die je krijgt tijdens een opleiding op de hogeschool. De scriptie is heel bepalen voor jouw toekomst en bepaalt vaak ook of jij slaagt, of dat je een jaar opnieuw moet doen. Veel mensen die voor de eerste keer een scriptie maken zijn nerveus voor de uitslag. Zo willen ze het echt halen, maar is de kans ook groot dat ze het niet halen. Dit kan komen doordat er inhoudelijke fouten zitten in de scriptie, maar dat is niet altijd het geval. Zo kan het inhoudelijk kloppen, maar zitten er te veel spel- en taalfouten in de scriptie. Een beoordelaar vindt dit vaak niet zo goed en kan door de fouten in de tekst niet goed de inhoud tot zich nemen. Je krijgt dan een laag cijfer voor jouw scriptie en dat wil je natuurlijk niet hebben. Gelukkig is er een oplossing en je kunt je scriptie gewoon laten nakijken door een expert op het gebied van scripties. Wat doet deze expert precies? In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in, zodat je er alles over te weten komt.

Hoe werkt scriptie laten nakijken?

Scriptie laten nakijken kan heel erg handig zijn als je niet je eigen fouten kunt herkennen. Dit is heel normaal onder de studenten en er zijn daarom duizenden studenten die de hulp inschakelen van een specialist. Deze specialist is vaak een taalkundige en wordt ook wel een editor genoemd. Deze werken freelance of voor een groot nakijk bureau en kun je goed inhuren voor het nakijken van jouw scriptie. Moet je een scriptie in het Engels maken? Geen probleem, want de meeste experts kunnen ook nakijken Engels. Een taalkundige kijkt op een andere manier naar jouw scriptie en controleert de inhoud niet. Inhoudelijk verandert de taalkundige niks en wordt er echt alleen gekeken naar de taalfouten. Zo kijkt de taalkundige naar de spel- en taalfouten, maar ook naar de zinsbouw en de interpunctie. Ze kunnen direct herkennen waar de fouten zitten en geven dit ook goed aan. Zo kan jij zien waar de fouten zitten en hier ook het een en ander van leren.

 

Scriptiehulp is over het algemeen erg handig en het is niet illegaal. Veel studenten denken dat dit helemaal niet mag, maar niets is minder waar. Het mag gewoon zolang er inhoudelijk niets aan de scriptie wordt veranderd en alleen de taalfouten verbeterd worden.