Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Innovatie is overal

Innovatie. Waar ontwikkeling plaats vindt is innovatie een term die je steeds hoort vallen. Grofweg kan je stellen dat er twee soorten innovatie zijn, radicale en incrementele innovatie. In dit artikel wordt op beide soorten wat verder ingegaan.

 

Incrementele innovatie

Bij incrementele innovatie wordt een bestaand product of dienst verbeterd. Een huidige technologie wordt hierbij verder verbeterd. Vandaar dat deze vorm van innovatie ook wel geleidelijke innovatie wordt genoemd. Door het geleidelijk verder ontwikkelen van een bestaand product zal het steeds beter aansluiten bij de wensen van de klant. Voor veel organisaties zal incrementele innovatie de voorkeur hebben. Hiervoor zijn een drietal redenen te noemen. Ten eerste kan er beter voorspeld worden wat er op de markt gebeurd met het product doordat het steeds om kleine verbeteringen gaat. Ten tweede is deze vorm van innovatie veel goedkoper. En tenslotte is de kans dat de klanten het vernieuwde product goed oppikken groter. Dit komt omdat de klanten al bekend zijn met het product. Een nadeel is dat een bedrijf om te overleven niet alleen bestaande producten kan innoveren. Er zal daarnaast ook sprake moeten zijn van radicale innovatie.

 

Radicale innovatie

Radicale innovatie wordt ook wel disruptieve innovatie genoemd. Er wordt mee bedoeld dat er een compleet nieuw product of dienst op de markt komt. Het product is dus helemaal nieuw en kan de markt mogelijk compleet veranderen. Dit is de soort innovatie waarnaar door de meeste organisaties gestreefd wordt. Doordat een organisatie een geheel nieuw product introduceert zal er weinig concurrentie op de markt zijn. Wanneer er voor het nieuwe product octrooi wordt aangevraagd zullen andere organisaties niet het product kunnen overnemen. Naast het grote concurrentie voordeel zijn er ook nadelen te noemen voor deze vorm van innovatie. Zo is het bijvoorbeeld erg duur om een compleet nieuw product te ontwikkelen. Ook kunnen er tijdens de ontwikkelingsfase onverwachte dingen gebeuren waardoor het product niet zal functioneren op de manier die jij voor ogen had. Daarom is het belangrijk scenario planning toe te passen tijdens het ontwikkelingsproces.

 

Wat is scenario planning?

Het is moeilijk om te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren en wat dit voor invloed zal hebben op je product. Daarom zie je dat tijdens innovatietrajecten vaak scenario planning wordt toegepast. Daarmee wordt bedoeld dat er een manier wordt gezocht om je voor te kunnen stellen hoe de toekomst eruit zal zien en hoe je je daarop kan voorbereiden. Bij scenario planning wordt gebruik gemaakt van verschillende visies op de toekomst zodat er met allerlei mogelijke factoren rekening kan worden gehouden. Zo is kan je bijvoorbeeld een optimistisch scenario opstellen waarin voorspeld wordt wat er gebeurt als de innovatie een succes is. Aan de andere kant kan er een pessimistisch scenario worden opgesteld waarin wordt aangegeven wat er gebeurt als de innovatie mislukt. In beide scenario’s wordt bekeken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Heel simpel gezegd: in de toekomst zal blijken op welke manier een innovatie zal functioneren. Scenario planning voorspelt wat de mogelijke uitkomsten zijn, afhankelijk van de wijze waarop de innovatie uitpakt.