Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Een business coach inhuren, vaak geen overbodige luxe

Het leven van een ondernemer is tegenwoordig niet meer zo eenvoudig als vroeger. Verschillende redenen liggen hiervan aan de basis. In eerste instantie is er natuurlijk de sterk toegenomen concurrentie op de verschillende markten. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het ook zo dat klanten steeds hogere eisen stellen aan de bedrijven waarbij ze een dienst of product afsluiten. Om er zeker van te zijn dat u met uw onderneming niet tegen vervelende problemen aanloopt kan het de moeite waard zijn om een business coach in te schakelen. Het betreft hier een coach die zowel op korte als op lange(re) termijn een niet te betwisten meerwaarde kan betekenen voor uw bedrijf en diens activiteiten. 

Het belang van de juiste prioriteiten stellen 

Verschillende signalen die u in uw bedrijf kunt ervaren kunnen duidelijk maken dat u nood heeft aan een business coach. Het gebeurt bijvoorbeeld erg vaak dat een ondernemer weinig energie meer heeft of bijvoorbeeld een gebrek aan creativiteit ervaart. Daarnaast is het ook zo dat menig aantal ondernemers geen onderscheid meer kunnen maken tussen wat nu echt prioritair behandeld dient te worden en wat niet. Al deze verschillende zaken zorgen er, vaak gecombineerd met het verliezen van een objectieve kijk op zaken, voor dat een business coach inschakelen een absolute noodzaak wordt. Wanneer u de situatie verder laat aanmodderen kan dat er immers voor zorgen dat ze gaat escaleren met alle negatieve gevolgen van dien.

Voor ondernemers die nood hebben aan een klankbord

Business coaching is er absoluut niet alleen voor bedrijven die vastzitten, in tegendeel. Een business coach kan bijvoorbeeld ook dienst doen als klankbord. Heel wat ondernemers zitten vol met goede ideeën die ze aan niemand kwijt kunnen. Bovendien hebben zij ook vaak nood aan iemand om mee te kunnen brainstormen, iets wat in de praktijk eveneens vaak niet bepaald voor de hand liggend lijkt. Het zogenaamde “sparren” met een business coach kan er altijd voor zorgen dat er nieuwe inzichten worden gecreëerd welke ook meteen in de praktijk inzetbaar zijn. Het spreekt voor zich dat er op deze manier zelfs op korte termijn reeds een belangrijke meerwaarde kan worden gerealiseerd voor uw onderneming.

Business coaching voor starters 

Tot slot wordt er in de praktijk steeds vaker door starters een beroep gedaan op een business coach. Dat is werkelijk een uitstekende keuze. Dit bovendien omwille van verschillende redenen. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat u als startende ondernemer alles nog dient uit te zoeken. Dit kost niet alleen veel tijd, maar er moeten ook voldoende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld. Dit is in de praktijk lang niet altijd even eenvoudig, in tegendeel. Door een beroep te doen op de diensten van een business coach is het steeds mogelijk om het starterstraject te versnellen. Als ondernemer krijgt u toegang tot het netwerk van de business coach waardoor u kennis kunt maken met heel wat interessante mensen. Dit zorgt er voor dat u sneller tot resultaten zult komen wat zich uiteraard ook zal vertalen in de financiële cijfers van uw onderneming. Ook voor starters kan een business coach inschakelen dus duidelijk absoluut de moeite meer dan waard zijn!