Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Buitenwacht

Werkzaamheden van de buitenwacht

Als er op bedrijven in besloten ruimtes gewerkt wordt kan het nog wel eens zo zijn dat deze ruimtes alleen te betreden zijn via een mangat. Het is voor de veiligheid van de personen in de ruimte dan ook beter als er iemand de wacht houdt bij een dergelijk gat. Dit is een taak van de buitenwacht.

Taken van de buitenwacht

Een buitenwacht staat ook wel bekend onder de naam mangatwacht. Hij of zij houdt de wacht door contact te houden met de medewerkers in de ruimte en houdt de mensen buiten op de hoogte van de situatie. De buitenwacht houdt goed in de gaten wie er de ruimte ingaan en wie er weer uitkomen zodat altijd duidelijk is hoeveel mensen er aanwezig zijn. Als je alleen door een mangatwacht naar binnen en buiten kunt is het zaak de juiste hulpmiddelen te hebben om mensen er in geval van nood uit te halen omdat dit vaak op horizontale wijze dient te gebeuren. Voordat er gewerkt kan worden in een besloten ruimte checkt de buitenwacht deze om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk veilig gewerkt kan worden.

Wat te doen bij calamiteiten Indien zich calamiteiten voordoen mag de buitenwacht het werk stilleggen en opdracht geven de ruimte te ontruimen. Dit wordt gedaan binnen het veiligheidsprotocol van het bedrijf. De buitenwacht alarmeert de hulpdiensten en verleent zelf eerste hulp indien nodig. Als de hulpdiensten ter plekke zijn kan de buitenwacht ze precies vertellen wat er aan de hand is zodat zij adequaat kunnen ingrijpen. De buitenwacht is het eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten.