Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Buitenwacht inhuren voor de veiligheid

Om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden op een bedrijf kun je daar een buitenwacht voor inschakelen. Deze persoon, die ook vaak bekend staat onder de naam mangatwacht, kan er zorg voor dragen dat er ook in besloten ruimtes veilig gewerkt wordt. 

Controle op veilig werken

Een buitenwacht heeft tal van taken om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Hij of zij bekijkt de situaties in bepaalde ruimtes en controleert of er volgens de daarvoor geldende voorschriften gewerkt wordt. Als er volgens bepaalde normen gewerkt wordt kan de buitenwacht controleren of het personeel zich daar ook aan houdt en ze erop aanspreken indien dit niet het geval is. Daarvan kan ook melding gemaakt worden. Als er bijvoorbeeld veiligheidskleding gedragen dient te worden controleert de buitenwacht daar ook op omdat dit anders ten nadele van de veiligheid kan zijn. 

Ingrijpen in geval van calamiteiten

Indien zich toch calamiteiten voordoen kan de buitenwacht ingrijpen en de hulpdiensten waarschuwen. Veel besloten ruimtes kunnen alleen betreden worden via een mangat en het is de taak van de buitenwacht om iedereen zo snel en veilig mogelijk uit de ruimte halen. Als er brand is kan de buitenwacht reeds beginnen met blussen. Als de hulpdiensten gearriveerd zijn is de buitenwacht de eerste persoon waartoe zij zich kunnen wenden. De buitenwacht kan de hulpdiensten precies vertellen wat er aan de hand is en waar zich welke problemen voordoen. Op die manier kunnen de mensen het eerste in veiligheid gebracht worden en kan de hulpdienst op de meest efficiënte manier aan het werk gaan. 

Professionele buitenwacht inhuren

Bij G4S kun je een dergelijke buitenwacht inhuren om op jouw bedrijf te komen werken. Ze werken uitsluitend met professionele mensen die op iedere werkvloer ingezet kunnen worden.