Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

3 belangrijke verzekeringen voor zzp-ers

aov voor zzp-ers

Ben je zelf een startende ondernemer of ben je van plan om binnenkort als zzp-er aan de slag te gaan? Als ondernemer zijn er verschillende risico’s waarmee je te maken kunt krijgen. Het is dan ook verstandig om je tegen deze risico’s te verzekeren. In dit artikel licht ik drie belangrijkere verzekeringen voor zzp-ers uit: de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers, de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers

Als ZZP-er loop je natuurlijk het risico om arbeidsongeschikt te raken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (ook wel AOV genoemd) kun je je hiertegen verzekeren. Mocht je dus een AOV hebben en je raakt arbeidsongeschikt, dan zorgt deze verzekering ervoor dat je toch nog inkomsten krijgt. Er bestaan speciale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP-ers, zoals de zelfstandigenverzekering van Tulpenfonds. Deze verzekering is er voor zelfstandigen die bij uitval terug willen kunnen vallen op een vast bedrag per maand, zonder vast te zitten aan grote financiële verplichtingen.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Er bestaan twee verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. Allereerst is er de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt schade die je aanricht bij een ander of een eigendom van een ander. Daarnaast is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt je tegen schade door beroepsfouten. De kosten door schade door beroepsfouten kan erg natuurlijk erg hoog oplopen (denk aan een gebouw dat door een berekeningsfout op instorten staat) en het is prettig om tegen dergelijke risico’s verzekerd te zijn.

Rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers

Tenslotte behandel ik in dit artikel de rechtsbijstandsverzekering. Jammer genoeg komt het namelijk vaak voor dat ondernemers verwikkeld raken in juridische conflicten. In het geval van een juridisch conflict is het natuurlijk wel zo fijn als je kunt terugvallen op de rechtsbijstandsverzekering.
Met de zakelijke rechtsbijstandsverzekering ontvang je juridische bijstand bij conflicten met afnemers én leveranciers. Indien gewenst kun je deze verzekering uitbreiden met incassobijstand.